Oppilaalle

Toimintaohjeita ja käytänteitä

NILSBYN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

NILSBYN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Koulussa jokaisella on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan (Perusopetuslaki 29 §). Näiden oikeuksien turvaamiseksi koululle on laadittu järjestyssäännöt, joita jokaisen tulee noudattaa.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana koulun alueella ja koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa. Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen määrätä, noudatetaan Suomen lakia, peruskoulua koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä koulun henkilökunnan erikseen antamia ohjeita.

Hyvä käytös

 • Ota toiset huomioon ja käyttäydy hyvien tapojen mukaisesti: tervehdi, kiitä ja auta.
 • Ole hyvä kaveri kaikille; hyväksy erilaisuus.
 • Noudata annettuja ohjeita.
 • Noudata ruokalassa hyviä ruokailutapoja.

Tuntityöskentely

 • Saavu oppitunnille ajoissa.
 • Osallistu opetukseen ja tee työsi tunnollisesti. (Perusopetuslaki 35 §).
 • Edistä työrauhaa ja viihtyisyyttä.
 • Käsittele koulutarvikkeita huolellisesti ja kunnioita toisten omaisuutta. Korjaa tai korvaa rikkomasi. (Perusopetuslaki 35 §, vahingonkorvauslaki (412/1974))
 • Opettajalla on oikeus kieltää kännykän käyttö opetusta häiritsevänä.

Turvallisuus

 • Kiusaaminen, toisen vahingoittaminen ja uhkailu ovat kiellettyä. Opettajilla on velvollisuus kertoa koulussa tai koulumatkoilla tapahtuneesta kiusaamisesta huoltajille. (Perusopetuslaki 29 §) Sivustakatsojakin osallistuu kiusaamiseen. Ole rohkea; puutu kiusaamiseen ja kerro siitä aikuiselle.
 • Noudata koulumatkalla liikennesääntöjä.
 • Noudata välitunneilla välituntisääntöjä ja välituntivalvojan erikseen antamia ohjeita. välitunnilla erikseen annettujen ohjeiden mukaan.
 • Liiku koulun alueella varovaisuutta ja hyviä tapoja noudattaen.
 • Älä poistu koulun alueelta koulupäivän aikana ilman lupaa.
 • Jos huomaat jotakin hyvinvointia tai turvallisuutta uhkaavaa, kerro siitä henkilökunnalle.

Älä tuo lailla kiellettyjä, vaarallisia tai vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita kouluun. Opettajalla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa. (Perusopetuslaki 29§, 36 d § ja 36 e §).