Koti-ja kouluyhdistys

Toimintakalenteri

Lokakuu

1. vuosikokous

2. vuosikokouksen pöytäkirjan allekirjoitukset sekä pöytäkirjan tarkastajien allekirjoitukset

3. vuosikokouksen dokumentit nettisivuille

4. Nettisivuille uudelle toimintakaudelle uusi veräjä ja vanhojen siirto arkistoon

5. uuden hallituksen yhteystiedot lomakkeella Y4 Patentti- ja Rekisterihallitukseen.

6. jos puheenjohtaja tai rahastonhoitaja muuttunut, ilmoitus pankkiin.

7. Uuden hallituksen järjestäytymiskokous

8. Järjestäytymiskokouksen pöytäkirjaan allekirjoitukset ja pöytäkirja nettisivuille

9. jäsenmaksukirjeet jakoon mahdollisimman pian kokouksen jälkeen.

10. tarkistetaan talkoo-, tapaturma- ja vastuuvakuutuksen tarve. Ilmoitus LähiTapiolaan.

11. syyskauden tarkempi toimintasuunnitelma

12. pesuainetilaukset?

13. Tarkistetaan AVIn lasten ja nuorten kerhotoiminnan avustuksen hakuaika

14. tarkistetaan kunnan lasten ja nuorten toiminta-avustuksen hakuaika

15. tarkistetaan opettajilta, onko mielessä jotain, johon on vuoden aikana haettava apurahaa


Marraskuu

1. Maustemyynti?

2. Koteihin ilmoitus joulumarkkinoista

3. Mahdollisen kokouksen pöytäkirjoihin allekirjoitukset ja pöytäkirja nettisivuille.

4. Tarkistetaan AVIn lasten ja nuorten kerhotoiminnan avustuksen hakuaika

5. tarkistetaan kunnan lasten ja nuorten toiminta-avustuksen hakuaika


Joulukuu

1. Vanhan Malmin joulumarkkinat: valmistelua ja itse tapahtuma

2. Joulukalojen tilaus?

3. Mahdollisen kokouksen pöytäkirjoihin allekirjoitukset ja pöytäkirja nettisivuille.

4. Lasten joulupussit

5. Opettajien joulumuistaminen

6. vuodenvaihteen kirje vanhemmille

7. Tarkistetaan AVIn lasten ja nuorten kerhotoiminnan avustuksen hakuaika → hakemus

8. tarkistetaan kunnan lasten ja nuorten toiminta-avustuksen hakuaika → hakemus


Tammikuu

1. Kevätkauden toimintasuunnittelu

2. Mahdollisen kokouksen pöytäkirjoihin allekirjoitukset ja pöytäkirja nettisivuille.

3. Ystävänpäivädiskon järjestelyt?

4. Tarkistetaan AVIn lasten ja nuorten kerhotoiminnan avustuksen hakuaika → hakemus

5. tarkistetaan kunnan lasten ja nuorten toiminta-avustuksen hakuaika → hakemus

6. tarkistetaan, halutaanko hakea muita apurahoja. Hakuajat ovat helmikuussa. ?


Helmikuu

1. Mahdollisen kokouksen pöytäkirjoihin allekirjoitukset ja pöytäkirja nettisivuille.

2. Tarkistetaan AVIn lasten ja nuorten kerhotoiminnan avustuksen hakuaika → hakemus

3. tarkistetaan kunnan lasten ja nuorten toiminta-avustuksen hakuaika → hakemus


Maaliskuu

1. Mahdollisen kokouksen pöytäkirjoihin allekirjoitukset ja pöytäkirja nettisivuille.

2. Talvitapahtuma?

3. Kevättapahtuman suunnittelu?


Huhtikuu

1. Mahdollisen kokouksen pöytäkirjoihin allekirjoitukset ja pöytäkirja nettisivuille.

2. Hymypatsaan tilaus

3. Pesuainetilaukset?

4. Kevättapahtuman markkinointi?

5. AVIn avustuksen nostoilmoitus


Toukokuu

1. Mahdollisen kokouksen pöytäkirjoihin allekirjoitukset ja pöytäkirja nettisivuille.

2. Kevättapahtuma?

3. Hymypatsas-äänestys

4. Stipendin hankkiminen

5. Henkilökunnan kevätmuistaminen

6. Kevätkirje vanhemmille

7. AVIn lasten ja nuorten kerhotoiminnan avustuksen selvityksen lähettäminen AVIin.


Elokuu

1. kirjanpito kirjanpitäjälle tilinpäätöksen tekoa varten

2. toimintakertomuksen, seuraavan tilikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen ja laittaminen nettisivuille

3. Tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyntäkokous. Koko hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen.

4. hallituksen allekirjoittama tilinpäätös ja allekirjoitetut kauden pöytäkirjat toiminnan tarkastajille hyväksyttäväksi.

5. Kokouksen pöytäkirjaan allekirjoitukset ja pöytäkirja nettisivuille.

6. Tarkista, että AVIn lasten kerhotoiminnan avustuksen maksatuspyyntö on tehty


Syyskuu

1. tarvittaessa hallituksen kokous

2. kokouksen pöytäkirjoihin allekirjoitukset ja pöytäkirja nettisivuille.

3. vuosikokouskutsut WILMAn kautta ja koulun kotisivuille vähintään 7 päivää ennen kokousta

Stipendit

Nilsbyn koti- ja kouluyhdistys ry jakaa vuosittain stipendit. Ne jaetaan alla mainittujen valintakriteerin perusteella. Stipendin saajasta päättää aina kyseisen luokan opettaja.


10 €, 1. lk: Reipas ekaluokkalainen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

20 €, 2. lk: Toimiva tokaluokkalainen, ajattelu ja oppimaan oppiminen

30 €, 3. lk: Kiinnostunut kolmasluokkalainen, kulttuurin osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

40 €, 4. lk: Neuvokas nelosluokkalainen: tieto- ja viestintätegnologinen osaaminen

50 €, 5. lk: Vaikuttava vitosluokkalainen: osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

60 €, 6. lk: Kyvykäs kutosluokkalainen: monilukutaito


Stipendien jako on otettu toimintatavaksi keväällä 2016.