Koulun kerhot

Kerhotoiminta

Musakerho


Koulussa on musakerho, joka pidetään keskiviikkoisin 14.30-15.30 . Musakerho on tarkoitettu 3.-6. lk.:n oppilaille. Kerhon ohjaajina toimivat luokanopettajat Liisa Perttula ja Minna Kuvaja. Musakerhon ohjaajien korvaukset hoidetaan kouluille osoitetusta kerhotoiminnan rahoista.

Tavoitteet:

-Koulujen välisen yhteistyön tukeminen (Joka koulu soi -hanke)

-Koulun sisäisen yhteisöllisyyden tukeminen

-Musiikin ilo ja yhdessä tekeminen

-Oppilaiden musiikillisten taitojen systemaattinen kehittäminen

-Elinikäisen harrastuksen rakentuminen

-Esiintymiskokemukset

-Oman ja yhteisen työskentelyn suunnittelun ja arvioinnin harjoittelu

Toiminta:

-Musiikkikerho harjoittelee keskiviikkoisin tunnin kerrallaan.

-Kerhossa harjoitellaan yhteislaulua ja -soittoa sekä kehorytmiikkaa.Tavoitteena koota ohjelmistoa koulun aamunavauksiin, juhliin, vierailuesityksiin sekä keväällä järjestettävään Joka koulu soi -konserttisarjaan.

-Kerhoon ei ole pääsykoetta, vaan se on avoin kaikille 3.-6.lk.:n oppilaille.

Liikuntakerho

Liikuntakerho toteutuu koulullamme tiistaisin klo 14.30 - 15.30

Tavoitteet:

Kerhon tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen liikuntatoimintaa Nilsbyn koulun oppilaille.

Tavoitteena on tutustua eri palloilulajeihin ja niiden sääntöihin sekä ryhmässä yhteisten sääntöjen mukaan toimimiseen.


Toiminta:

Kerho toimii pääsääntöisesti Nilsbyn koulun alueella. Kerhossa korostetaan liikunnallisten taitojen kehittymistä eri palloilulajien myötä oppilaslähtöisessä ja positiivisessa ilmapiirissä.


Arviointi:

Kerhon toimintaa arvioidaan yhdessä oppilaiden, henkilökunnan ja huoltajien kesken keskustelemalla.

Koira-avusteinen tunne- ja vuorovaikutus kerho / lukukerho

Ajankohta vielä avoin.Kerhojen ohjaajat tiedottavat koteja aikatauluista ja käytännön asioista elokuun 2018 aikana. Koulukuljetuksia ei järjestetä kerhoihin tai kerhoista koteihin.